Ngày 15-8, Ban quản lý dự án Thăng Long (Bộ Giao thông vận tải) cho biết: Thời gian gần đây, tại gói thầu số 2 tuyến đường vành đai 3 trên cao do nhà thầu Công ty TNHH Xây dựng Sumitomo Mitsui (Nhật Bản) thi công đã xảy ra hiện tượng lún, biến dạng nhỏ phần mặt đường bê-tông nhựa. Tư vấn và nhà thầu của dự án thường xuyên theo dõi, quan sát và tiến hành sửa chữa một đoạn nhưng hiện nay một số đoạn cục bộ vẫn còn xảy ra hiện tượng biến dạng nhỏ lớp bê-tông nhựa nêu trên.

Ban quản lý dự án Thăng Long khẳng định, hiện tượng lún này không gây ảnh hưởng cho các phương tiện tham gia lưu thông trên tuyến. Việc thiết kế thành phần cấp phối và quy trình thi công của gói thầu cũng như toàn dự án đã tuân thủ nghiêm ngặt theo đúng các quy định hiện hành. Toàn bộ thiết kế thành phần cấp phối của lớp bê-tông nhựa được áp dụng theo quy trình tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8819:2011, mặt đường bê-tông nhựa nóng, yêu cầu thi công và nghiệm thu mới ban hành. Dự án được thực hiện bằng nguồn vốn ODA, do Công ty tư vấn Oriental Consultants (Nhật Bản) giám sát thi công và thường xuyên được Hội đồng nghiệm thu Nhà nước kiểm tra, bảo đảm tuân thủ đúng hồ sơ thiết kế cũng như quy trình, quy phạm thi công.

Nguyên nhân gây nên tình trạng lún cục bộ này, theo khảo sát và đánh giá sơ bộ của các bên liên quan là do ảnh hưởng của việc các xe chở quá tải trọng thường xuyên lưu thông trên tuyến đường. Để khắc phục một số vị trí cục bộ trên tuyến bị biến dạng, Ban quản lý dự án Thăng Long cùng tư vấn Nhật Bản và nhà thầu tiếp tục chủ động theo dõi thường xuyên, kiểm tra và sẽ tiến hành sửa chữa những vị trí cục bộ bằng kinh phí của nhà thầu do toàn bộ dự án vẫn trong giai đoạn bảo hành. Đồng thời, tiến hành nghiên cứu, đánh giá tìm hiểu nguyên nhân và có biện pháp khắc phục triệt để hiện tượng này.

PV