(TNO) Ngày 5.9, đoàn công tác của Bộ NN-PTNT có buổi làm việc với Sở NN-PTNT Bình Phước về việc chuyển đổi sử dụng rừng sang làm thủy điện; công tác phòng chống cháy rừng và kế hoạch bảo vệ phát triển rừng năm 2013.

Theo báo cáo của Sở NN-PTNT Bình Phước, diện tích rừng chuyển sang xây dựng các công trình thủy điện từ năm 2006 đến nay là 672,703 ha (rừng phòng hộ là 514,446 ha và rừng sản xuất là 158,257 ha) cho 3 nhà máy thủy điện gồm: nhà máy thủy điện Đắk Glun đã đi vào hoạt động với sản lượng điện thương phẩm bình quân là 75,8 triệu KW/năm; nhà máy thủy điện Đắk Kar và ĐaM’Lo đang trong quá trình triển khai dự án.

Đối với công tác phát triển rừng, theo kế hoạch năm 2013 sẽ trồng 117 ha, nhưng chưa triển khai được do vướng đền bù giải tỏa.

Riêng việc trồng rừng sản xuất là 82 ha, hiện đang được triển khai.

Phước Hiệp