Mất khứu giác, coi chừng mắc bệnh Parkinson

Gốc
Khứu giác của bạn có vấn đề? Có khả năng bạn đã mắc bệnh Parkinson (bệnh liệt rung).

Tin nóng

Tin mới