Mất quá khứ, sẽ mất tương lai

Gốc
TT - Trước năm 1991, ngày 7-11 là ngày lễ chính - ngày Quốc khánh của Liên Xô. Nhưng khi các chính khách làm tan rã Liên Xô lên nắm quyền ở Matxcơva từ năm 1991 đã muốn để ngày Cách mạng Tháng Mười đi vào quên lãng.

Tin nóng

Tin mới