Mặt trận Phú Thọ giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày 18/8, Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ do ông Nguyễn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Hạ Hòa về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND huyện.

Báo cáo của UBND huyện Hạ Hòa cho biết, thời gian qua việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được địa phương quan tâm thực hiện. UBND huyện đã tăng cường công tác tổ chức đối thoại để giải quyết các vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền theo quy định, chỉ đạo các cấp, các ngành, phối hợp với các đoàn thể, các đơn vị đóng trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Từ ngày 01/01/2021 đến hết 30/6/2022, toàn huyện Hạ Hòa đã tiếp 563 lượt công dân với 423 ý kiến. Trong đó UBND huyện tiếp 212 lượt công dân/269 ý kiến, UBND các xã tiếp 351 lượt công dân/261 ý kiến. Đã xử lý, chỉ đạo xử lý 423/423 ý kiến. Tổng số đơn tiếp nhận ở cả cấp huyện và cấp xã là 245 đơn. Qua tiếp công dân chính quyền huyện, xã đã trao đổi, giải thích, hướng dẫn công dân, đồng thời giao cho các cơ quan, đơn vị có chức năng xem xét, giải quyết trả lời công dân theo quy định.

Phát biểu tại buổi giám sát, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ Nguyễn Hải đề nghị, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tiếp tục quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện; tiếp tục phát huy những kết quả trong công tác phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền với các đoàn thể các cấp trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết đơn của công dân; kịp thời giải quyết các vụ việc, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của công dân, không để vấn đề nổi cộm, phức tạp, kéo dài ở cơ sở.

Cùng với đó, nâng cao tinh thần, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, năng lực nghiệp vụ của đội ngũ công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân, tham mưu xử lý, giải quyết đơn trên địa bàn là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Hoàng Hà - Tiến Thanh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/mat-tran-phu-tho-giam-sat-viec-thuc-hien-phap-luat-ve-tiep-cong-dan-va-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-5694370.html