Mặt trận Tổ quốc – Hội Nông dân tăng cường phối hợp hoạt động

Gốc
Ngày 16/11, tại Hà Nội, Trung ương MTTQ Việt Nam đã có buổi làm việc với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhằm đánh giá kết quả phối hợp.

Theo báo cáo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, từ đầu năm 2011, các cấp Hội, cán bộ hội viên nông dân cả nước đã đoàn kết, vượt qua khó khăn đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh đạt được những kết quả quan trọng.

Buổi làm việc giữa MTTQ và Hội nông dân

Sản xuất nông nghiệp cả nước phát triển toàn diện, được mùa lớn, kim ngạch xuất khẩu gạo đạt trên 7 triệu tấn/năm.

Công tác Hội và phong trào nông dân có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là công tác xây dựng, củng cố và nâng cao vai trò, trách nhiệm tổ chức Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam. Các cấp Hội vận động xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân được 84 tỷ đồng, đưa tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân cả nước lên gần 1000 tỷ đồng, giúp gần 73 nghìn hộ vay phát triển sản xuất...

Hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã chỉ đạo các cấp Hội lồng ghép các phong trào thi đua của Hội với các nội dung của cuộc vận động lớn do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai bên đã quan tâm tìm hiểu, đánh giá, phân tích tình hình hình thực tế đời sống nông dân hiện nay; vai trò của mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư vùng nông thôn.

Trong thời gian tới MTTQ Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam đặt phương hướng tiếp tục tăng cường, phối hợp tạo sự chuyển biến trong phối hợp thống nhất hành động. Chủ động triển khai tập hợp kiến nghị Đảng, Nhà nước ban hành các cơ chế chính sách đối với nông nghiệp, nông thôn và nông dân; thường xuyên phản ánh kịp thời cho Mặt trận những kiến nghị bức xúc của nông dân; phối hợp trong giám sát các vấn đề về đất đai, môi trường, chính sách đối với nông dân.

Nguyễn Quỳnh

Tin nóng

Tin mới