Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi giúp đỡ người nghèo nơi biên cương Tổ quốc

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Khu vực biên giới, biển đảo nước ta có 1.029 xã, phường, thị trấn; thuộc 203 huyện, 44 tỉnh, thành phố, dân số khoảng 7,2 triệu người, gần 1,7 triệu hộ. Đời sống của nhân dân còn rất nhiều khó khăn.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=102450