Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, bản sắc

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, bản sắc

Báo Nhân Dân
15 giờ
Quảng Yên: Sôi nổi thực hiện các phong trào thi đua

Quảng Yên: Sôi nổi thực hiện các phong trào thi đua

Báo Quảng Ninh
17 giờ
Ninh Thuận: Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, công tác Mặt trận năm 2023

Ninh Thuận: Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, công tác Mặt trận năm 2023

Báo Đại Đoàn Kết
02/2/2023
MTTQ Việt Nam triển khai 5 chương trình hành động theo hướng gần dân

MTTQ Việt Nam triển khai 5 chương trình hành động theo hướng gần dân

Báo Điện tử Đảng cộng sản VN
ĐCSVN
28/1/2023
Phát huy sức mạnh của Nhân dân, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Phát huy sức mạnh của Nhân dân, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Báo Điện tử Đảng cộng sản VN
ĐCSVN
23/1/2023
Đoàn kết một lòng, vượt qua thách thức

Đoàn kết một lòng, vượt qua thách thức

Báo Đại Đoàn Kết
22/1/2023
Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Sài Gòn Đầu Tư Tài Chính
21/1/2023
Thoại Sơn phát huy vai trò MTTQ trong xây dựng chính quyền

Thoại Sơn phát huy vai trò MTTQ trong xây dựng chính quyền

Báo An Giang
18/1/2023
Đưa công tác giám sát, phản biện xã hội đi vào thực chất

Đưa công tác giám sát, phản biện xã hội đi vào thực chất

Báo Hải Dương
16/1/2023
Mặt trận Quảng Trị tổ chức Hội nghị lần thứ 13 (Khóa XII)

Mặt trận Quảng Trị tổ chức Hội nghị lần thứ 13 (Khóa XII)

Báo Đại Đoàn Kết
16/1/2023
Công tác tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Công tác tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Tạp Chí Mặt Trận
14/1/2023

Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023

Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023
Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023
Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023

Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023

Tạp Chí Mặt Trận
12/1/2023
Mặt trận Bạc Liêu chăm lo tốt người nghèo

Mặt trận Bạc Liêu chăm lo tốt người nghèo

Báo Đại Đoàn Kết
06/1/2023
Quảng Bình nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động

Quảng Bình nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động

Báo Đại Đoàn Kết
05/1/2023
Ưu tiên bố trí sắp xếp cán bộ có năng lực về công tác tại cơ quan Mặt trận

Ưu tiên bố trí sắp xếp cán bộ có năng lực về công tác tại cơ quan Mặt trận

Tạp Chí Mặt Trận
04/1/2023
Sâu sát cơ sở, góp phần mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Sâu sát cơ sở, góp phần mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Báo Kinh Tế Đô Thị
04/1/2023
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đột phá mới, sáng tạo mới

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đột phá mới, sáng tạo mới

Báo Đồng Tháp
Đồng Tháp
03/1/2023
MTTQ quận Ba Đình đẩy mạnh thi đua 'Đoàn kết - Sáng tạo'

MTTQ quận Ba Đình đẩy mạnh thi đua 'Đoàn kết - Sáng tạo'

Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội
31/12/2022