Sử dụng đài thiên văn nằm ở Hawaii, nhà thiên văn Scott Sheppard đã dò được một mặt trăng nhỏ quay theo quỹ đạo quanh Mộc tinh. Phát hiện trên đưa số vệ tinh quanh ''ông vua của các hành tinh này'' lên 40.