Chuyện tình của cô giáo khiếm thị dạy Anh văn, máy tính, nạn nhân của một vụ tạt axit, Lê Thị Ánh Dương với anh Nguyễn Đình Cường cuối cùng cũng được bố mẹ đôi bên chấp nhận. Bằng chứng là hiện nay cô đang ở cữ tại nhà bố mẹ chồng. Cô con gái nhỏ Bảo Ngọc dễ thương hàng ngày lớn lên trên tay bà nội.