Mẫu cúm gia cầm mới ở Anh là H7N7

NDĐT – Cơ quan thú y Anh hôm qua, 5-6 xác nhận mẫu virus cúm gia cầm tìm thấy ngày 3-6  ở trong các khu nhà gần thị trấn Banbury ở Oxfordshire là H7N7- một trong những mẫu virus cúm có nguy cơ bùng phát dịch cao, gây nguy hiểm cho người.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=123693&sub=72&top=41