Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Mẫu đơn..."mạ vàng"

Bộ hồ sơ gồm ba tờ mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cùng một tấm bìa giấy cứng được bán với giá 30.000 đồng. Trong khi cũng với ba tờ mẫu đơn tương tự có nơi chỉ bán... 2.000 đồng.

Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/227769.asp