Mùa thu, mùa gặt hái, những căn phòng mùa thu cũng như bị ảnh hưởng của tự nhiên.