Trước tiên là sự tham dự không đầy đủ và cũng không cấp cao của một số quốc gia trong khu vực, kể cả những nước thuộc diện có vai vế như Brazil và Argentina. Tiếp đến là bất hòa giữa Tổng thống Ecuador Rafael Correa và đại diện Quỹ Tiền tệ quốc tế. Sau cùng là chính Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha phải cầu viện các thuộc địa cũ hỗ trợ để thoát khỏi khủng hoảng tài chính.

Chuyện tưởng như không thể xảy ra mà lại có thật. Mẫu quốc đã đến lúc phải nhờ cậy vào những thuộc địa cũ, vốn lâu nay tập hợp quanh họ để được giúp đỡ, thậm chí cả bảo hộ. Không chỉ ở diễn đàn của các nước nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha mà cả trong Khối Thịnh vượng chung giữa Anh với các thuộc địa cũ cũng như khối các nước sử dụng tiếng Pháp cũng vậy. Pháp đang sắp khốn đốn bởi khủng hoảng tài chính và ảnh hưởng ở một số nước thuộc địa cũ, tuy không phải tất cả, cũng đang dần mai một. Hội nghị cấp cao mới rồi của Khối Thịnh vượng chung ở Úc cho thấy tình cảnh của Anh không khác gì nhiều. Các mẫu quốc này hết thời vì đã thiếu thức thời và khó có thể tìm lại được thời cũ.

La Phù