Mâu thuẫn trên internet: dao kiếm thay lời nói

KTĐT - Chừng 10 thanh niên 9X chia làm hai phe đã hẹn nhau để cùng "nói chuyện". Dao kiếm thay cho lời nói khiến cuộc "nói chuyện" trở thành hỗn chiến...

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=43&NewsId=150158