Máy bay cất cánh như thế nào?

Gốc
Giống với loài chim, máy bay cất cánh bằng cách làm thay đổi áp suất không khí giữa phần trên và dưới của cánh máy bay.

Đức Nam

Tin nóng

Tin mới