Chức năng Intelligent Exposure chỉ gia tăng giá trị phơi sáng ở những vùng quá tối bằng cách tự động phân tích độ sáng của từng phần trong bức ảnh. Đó là một trong những chức năng của các dòng máy ảnh dành cho các tay chụp nghiệp dư để có được những bức ảnh chuyên nghiệp nhất.