(Chinhphu.vn) - Ở một số nông trại nước Đức, giờ đây người ta sử dụng máy kéo không cần người lái. Tuy vậy, nó vẫn cần mẫn làm việc do được lập trình sẵn và có vệ tinh dẫn đường nên độ chính xác của các cua vòng đầu bờ ruộng chỉ sai lệch vài cm.