Máy móc, thiết bị chuyên dùng sản xuất nông nghiệp được áp dụng thuế suất 5%

Gốc
(Chinhphu.vn) - Mức thuế suất giá trị gia tăng (GTGT) 5% áp dụng cho các loại máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp sau: Máy cày, máy bừa, máy cấy, máy gieo hạt, máy tuốt lúa, máy gặt, máy gặt đập liên hợp...

Công ty TNHH Cơ khí Hương Vượng (tỉnh Thanh Hóa) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp thắc mắc sau: Công ty có hoạt động sản xuất máy nén viên phân bón, máy nén củi bánh từ các nguồn rác phế thải, máy làm thức ăn gia súc. Như vậy, Công ty có được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5% không? Công ty sản xuất các loại máy này chủ yếu là phục vụ sản xuất nông nghiệp vậy DN có được ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hay không? Giải đáp các thắc mắc trên, Tổng cục Thuế cho biết, tại điểm 2.10, mục II, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC có quy định: Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, bao gồm máy cày, máy bừa, máy cấy, máy gieo hạt, máy tuốt lúa, máy gặt, máy gặt đập liên hợp, máy thu hoạch sản phẩm nông nghiệp, máy hoặc bình bơm thuốc trừ sâu được áp dụng thuế suất GTGT 5%. Căn cứ quy định trên, máy nén viên phân bón, máy nén củi bánh từ các nguồn rác phế thải, máy làm thức ăn gia súc không thuộc danh mục máy móc được áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%. Do đó, các mặt hàng này áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10% theo hướng dẫn tại điểm 3, mục II, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên. Về ưu đãi thuế TNDN, từ thời điểm 1/1/2009 trở về trước, ưu đãi thuế TNDN đối với ngành nghề sản xuất các loại máy công cụ, máy móc, thiết bị, phụ tùng, máy phục vụ cho sản xuất nông, lâm nghiệp là ngành nghề được ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế TNDN. Công ty có thể tham khảo mức ưu đãi cụ thể được quy định chi tiết tại các văn bản pháp luật sau: Từ thời điểm 1/1/2009 khi Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008 của Quốc hội khóa XII có hiệu lực thi hành thì ngành nghề sản xuất các loại máy công cụ, máy móc, thiết bị, phụ tùng, máy phục vụ cho sản xuất nông, lâm nghiệp không thuộc ngành nghề ưu đãi thuế TNDN. Trường hợp Công ty đáp ứng các điều kiện khác để được ưu đãi thuế TNDN theo Nghị định 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định của pháp luật. Ban Bạn đọc

Tin nóng

Tin mới