ND - Năm 2008, Tổng công ty CP May Nhà Bè (NBC) đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 211 triệu USD, tăng 28%; doanh thu nội địa đạt 107 tỷ USD, tăng 40% so năm 2007, được Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc.