Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

May Sài Gòn sẽ trở thành công ty bất động sản?

Báo VnEconomy
Gốc

Kế hoạch năm 2008 của công ty là doanh thu từ bất động sản sẽ chiếm 50% trên tổng số doanh thu...

Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=4cf671988cbc71&page=category