Máy tính trong bàn phím

Gốc
TT - Bàn phím của Hãng Cybernet thật ra là một PC hoàn hảo và chỉ thiếu mỗi màn hình hiển thị. Các thành phần của máy tính đều được gắn rất gọn gàng phía dưới bàn phím.

Tin nóng

Tin mới