Máy trong mạng LAN bị ngắt kết nối

Gốc
em đã lắp mạng internet dùng swith 8 cổng cho 8 máy. Hôm đầu thì 8 máy đều có mạng bình thường nhưng hôm thứ hai thì 2 máy không thể truy cập internet sau 1 hôm thì hai máy này kết nối internet bình thường nhưng 2 máy khac lai bị tương tự, không vào được internet nhưng vẫn vào được mạng LAN bình thường. Ai biết cách nào có thể hết tình trạng này chỉ em với!!!

Tin nóng

Tin mới