Case + nguồn 480W (BH 12T), Main ECS chipset Intel 945GCT-M2 (BH: 36T), CPU Core 2 Dual E2140, Ram DDRII 1Gb (BH: 36T), HDD 80Gb (BH: 36T), giá 3,39 triệu. LH: Lượng, Tel. 04-2516073, 0977789841, Email: songbiendong@gmail.com