Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

May Việt Tiến lãi trước thuế 92 tỷ 6 tháng, hoàn thành 61% mục tiêu năm

Tại quý II/2022, chi phí bán hàng tăng mạnh kéo theo lãi ròng tại May Việt Tiến giảm 21% so với cùng kỳ, tuy nhiên lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp tính chung 6 tháng vẫn tăng 9% so với cùng kỳ, hoàn thành 61,5% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tổng CTCP May Việt Tiến (UPCoM: VGG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 với ghi nhận tăng trưởng 13% từ doanh thu thuần, tương đương với 2.373 tỷ đồng. Ngoài ra, giá vốn hàng bán tại VGG cũng tăng 11% lên 2.144 tỷ đồng, kéo theo lợi nhuận gộp của cả 2 khoản tăng thêm 30%, lên gần 229 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong quý II này, loạt chi phí tại VGG đồng loạt tăng cao như chi phí tài chính tăng thêm 34 tỷ đồng và chi phí bán hàng tăng 110 tỷ đồng. Mặc dù chi phí quản lý doanh nghiệp có giảm nhẹ 1% xuống 67,25 tỷ đồng cũng không thể kéo lãi ròng tại VGG tăng lên. Kết quả ghi lại, lãi ròng tại May Việt Tiến giảm 21%, còn gần 51 tỷ đồng.

Hết quý II, công ty thu về 61,1 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 21% so với cùng kỳ. Tính tới ngày 30/06/2022, tổng tài sản của VGG ghi nhận gần 5.008 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm.

Theo đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 19%, chủ yếu là phải thu ngắn hạn của khách hàng đạt gần 1.160 tỷ đồng, tại quý II cũng phát sinh thêm khoản thu mới hơn 193 tỷ đồng của Mitsubishi Fashion Co.

Về cơ cấu nợ, nợ phải trả tại cuối tháng 6/2022 tăng 20%, lên gần 3.120 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn (chiếm 98.3%). Trong đó, phải trả người bán ngắn hạn hơn 1.918 tỷ đồng (tăng 40% so với đầu năm); vay nợ thuê ngắn hạn cũng tăng 57%, lên hơn 110 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, VGG ghi nhận tổng doanh thu đạt 3.892 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 92,3 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ, hoàn thành 61,5% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

Trong năm 2022, VGG dự kiến chi 210 tỷ đồng để đầu tư. Trong đó, 100 tỷ đồng xây dựng nhà xưởng tại khu công nghiệp Bình An, 70 tỷ đồng tăng thêm vốn góp tại các đơn vị, 30 tỷ đồng xây dựng văn phòng tại Hà Nội, 5 tỷ đồng đầu tư máy móc thiết bị chuyên dùng và 5 tỷ đồng nâng cấp môi trường làm việc.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2022, VGG đặt kế hoạch tổng doanh thu và lãi trước thuế đạt 6.500 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2021 và 150 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 50% so với năm trước. Như vậy, công ty đã thực hiện được 60% chỉ tiêu về doanh thu.

Về kế hoạch trả cổ tức, VGG dự kiến chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt tỷ lệ 12% trong khi kế hoạch đưa ra trước đó là 20%. Với hơn 44.1 triệu cp, dự kiến đơn vị sẽ chi gần 53 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Thu Trang