MB hướng tới mô hình tập đoàn Ngân hàng Quân đội

Gốc
Hiện tại các bước chuẩn bị đã được tiến hành khẩn trương để trình Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn vào tháng 5/2008.

Tin nóng

Tin mới