MB Thái Nguyên phối hợp thu ngân sách nhà nước

Gốc
Tại tỉnh Thái Nguyên vừa diễn ra lễ ký kết thỏa thuận liên tịch phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan và Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) Chi nhánh Thái Nguyên.

Theo nội dung ký kết, Kho bạc Nhà nước tỉnh ủy nhiệm thu thuế, phí, lệ phí, thu phạt chậm nộp, phạt vi phạm hành chính do Cục Thuế tỉnh, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên, Chi cục Thuế thị xã Phổ Yên, Chi cục Hải quan quản lý nộp trực tiếp vào ngân sách Nhà nước cho MB Thái Nguyên. Các khoản thu này trực tiếp vào ngân sách Nhà nước tại địa bàn bằng giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (cả bằng chuyển khoản và tiền mặt) do Cục Thuế tỉnh hoặc Chi cục Hải quan tỉnh quản lý (cơ quan thu) nộp trực tiếp vào Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên, Kho bạc Nhà nước thành phố Thái Nguyên, Kho bạc Nhà nước thị xã Phổ Yên. Địa bàn tổ chức ủy nhiệm thu ngân sách Nhà nước là thành phố Thái Nguyên và thị xã Phổ Yên; địa điểm tổ chức ủy nhiệm thu tại các điểm giao dịch của MB tại thành phố Thái Nguyên và thị xã Phổ Yên.

MB Thái Nguyên phối hợp thu ngân sách nhà nước - Ảnh 1

Quang cảnh lễ ký kết.

Thông qua việc ký kết quy chế phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa các đơn vị góp phần giảm thiểu thời gian, chi phí, thủ tục cho người nộp thuế; tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ liên quan đến việc nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác thanh toán không dùng tiền mặt trong quá trình tổ chức thu nộp thuế, góp phần cải cách hành chính theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế; hỗ trợ công tác thu, nộp ngân sách nhà nước và các khoản thu khác của cơ quan thuế; bảo xác định nợ thuế nhanh, chính xác.

Tin, ảnh: DƯƠNG TỬ

Tin nóng

Tin mới