Ngân hàng TMCP Quân Đội (HOSE: MBB) bổ nhiệm ông Lê Hải – Phó TGĐ giữ chức Giám đốc khối khách hàng cá nhân. Đồng thời MBB cũng bổ nhiệm ông Uông Đông Hưng – Giám đốc phụ trách kinh doanh khu vực miền Trung kiêm Giám đốc Sở giao dịch sẽ giữ chức Phó TGĐ MBB từ ngày 02/08.

Minh An

infonet