MBB hết Room, HAR tăng nóng nhờ bán dự án cho người Thái

Gốc
Khối ngoại tiếp tục mua ròng trên 2 sàn trong đó MBB vẫn là mã được ưa thích nhất.

Tin nóng

Tin mới