Ngân hàng TMCP Quân đội (HOSE: MBB) công bố BCTC hợp nhất quý 4/2015 với lãi ròng cả năm đạt 2,495 tỷ đồng, nợ xấu 1.6% và dư nợ cho vay khách hàng tăng trưởng 21%.

Trong quý, MBB ghi nhận thu nhập tăng trưởng ở hầu hết hoạt động với thu nhập lãi thuần 1,841 tỷ đồng, tăng trưởng 3%; hoạt động dịch vụ đem về lãi thuần 102 tỷ đồng, tăng 12% và hoạt động ngoại hối tăng mạnh từ mức 5 tỷ lên 59.4 tỷ. Chỉ riêng hoạt động kinh doanh chứng khoán, góp vốn đầu tư dài hạn là giảm mạnh 82% xuống còn 28.8 tỷ đồng và hoạt động góp vốn, mua cổ phần giảm phân nửa xuống 15.6 tỷ đồng. Tổng kết lại, ngân hàng có tổng thu nhập 2,157 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi chi phí hoạt động, MBB có lãi thuần trước chi phí dự phòng rủi ro 1,054.6 tỷ đồng, giảm 18%. Do vậy, dù chi phí dự phòng giảm hơn 100 tỷ đồng xuống 402 tỷ đồng, lãi ròng ngân hàng vẫn giảm 16% so với quý 4/2014.

Lũy kế cả năm, MBB thực hiện 8,771.9 tỷ đồng tổng thu nhập, tăng trưởng 6%; lãi ròng 2,496 tỷ đồng, tăng gần 1%. So với kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2015, MBB đã thực hiện vượt 2%.

MBB: Lai rong hop nhat nam 2015 dat 2,495 ty dong - Anh 1

Đáng chú ý, khoản đầu tư chứng khoán chưa niêm yết của MBB giảm mạnh xuống 112 tỷ đồng so với con số 9,948 tỷ đồng cuối năm 2014. Bên cạnh đó, ngân hàng đầu tư nhiều vào chứng khoán đã niêm yết với giá trị 2,854.6 tỷ đồng.

MBB: Lai rong hop nhat nam 2015 dat 2,495 ty dong - Anh 2

Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng giảm từ 2.73% xuống 1.6% ở thời điểm 31/12/2015, nợ xấu là 1,949 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng tăng trưởng 21% lên 121 ngàn tỷ đồng; tiền gửi khách hàng tăng 8.3% lên 181.6 ngàn tỷ đồng; tổng tài sản tăng trưởng 10.5% lên 221 ngàn tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:
20160204_20160204 - MBB - Bao cao tai chinh hop nhat Quy 4.2015.pdf