MBS đăng ký niêm yết trên HNX

Gốc
CTCP Chứng khoán MB (MBS) đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán của CTCP Chứng khoán MB (MBS).

Theo đó, MBS đăng ký niêm yết hơn 122 triệu cổ phiếu trên HNX.

Được biết, MBS có vốn điều lệ là hơn 1.221 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán...

MBS đã công bố BCTC quý III/2015, với doanh thu Quý III đạt hơn 73 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ. MBS ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế quý III/2015 hơn 2,5 tỷ đồng, giảm mạnh 94% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2015, doanh thu của công ty đạt hơn 218,9 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt hơn 30,7 tỷ đồng, giảm 54% so với 9 tháng đầu năm 2014.

Bình An

Tin nóng

Tin mới