Chiều cao 1,75m cùng với khuôn mặt cuốn hút khiến nhiều người tiếp xúc lần đầu với Thẩm Tinh nhầm tưởng cô là một người mẫu chuyên nghiệp.