Công ty Cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp (MCC) thông báo đăng ký mua lại 160.000 cổ phiếu quỹ nhằm bình ổn giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán từ ngày 10/9/2010.

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp Trụ sở chính: Ấp Chàm, xã Thạnh Phước, huyện Tân Uyên, Bình Dương Điện thoại: 065.3.658.278 Fax: 065.625.379 Vốn điều lệ: 46.683.000.000 đồng Mã chứng khoán: MCC Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phiếu Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu Tổng số lượng đăng ký mua lại: 160.000 cổ phiếu Mục đích: Nhằm bình ổn giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 10/9/2010 đến ngày 10/12/2010. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh, thỏa thuận Nguyên tắc xác định giá: Giá thị trường. SSC