MCG bị xử phạt thuế hơn 22 tỷ đồng

Gốc
Lợi nhuận sau thuế của MCG năm 2015 là 23 tỷ, còn năm 2016 chỉ 9,1 tỷ đồng.

MCG bị xử phạt thuế hơn 22 tỷ đồng - Ảnh 1

Cục thuế TP Hà Nội đã có quyết định về việc xử lý vi phạm về thuế theo kết quả thanh tra đối với CTCP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam - Meco (HOSE: MCG).

Cụ thể, cơ quan thuế truy thu thuế GTGT, TNDN năm 2015 và 2016 đối với MCG tổng số tiền gần 16,2 tỷ đồng. Trong đó, hơn 1 tỷ là truy thu thuế GTGT (năm 2015 là 859 triệu và năm 2016 là 141 triệu); số tiền còn lại là từ truy thu thuế TNDN (năm 2015 truy thu 12,9 tỷ và năm 2016 là 2,4 tỷ đồng).

Thêm nữa, cơ quan thuế cũng phạt tiền hơn 3,2 tỷ đồng mức phạt 20% trên tổng số thuế tăng thêm qua thanh tra do có hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp từ ngày 01/07/2013.

Ngoài ra, MCG cũng bị phạt tiền chậm nộp 66 triệu đồng đối với tiểu mục 4931 và 2,64 tỷ đồng với tiểu mục 4918.

Tổng số tiền truy thu, tiền phạt và phạt chậm nộp đối với Meco hơn 22,1 tỷ đồng. Meco có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp từ ngày 24/08/2017 đến ngày nộp đủ tiền thuế truy thu vào ngân sách Nhà nước.

Được biết, năm 2015 Meco báo lãi sau thuế hơn 23 tỷ đồng, giảm 40% so với năm trước đó. Còn năm 2016 lãi hơn 9,1 tỷ đồng, giảm hơn 60% so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối quý II/2017 còn hơn 40,3 tỷ đồng.

Trước đó ngày 17/5, Ông Nguyễn Ngọc Nam - người có liên quan với ông Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐQT bị UBCKNN phạt 15 triệu đồng vì mua cổ phiếu MCG không báo cáo UBCKNN về dự kiến giao dịch.

Huy Lê

Tin nóng

Tin mới