MCP tạm ứng cổ tức 6% bằng tiền mặt

Gốc
(ĐTCK-online) Trung tâm lưu ký cho biết, ngày 3/11 là ngày chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1/2009 của CTCP In và Bao bì Mỹ Châu (MCP). Theo đó, MCP sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 30/10 và thời gian thanh toán từ ngày 30/11. Dự kiến năm 2009, doanh thu Công ty đạt 200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 12 tỷ đồng và tỷ lệ chi trả cổ tức là 10%.

Tin nóng

Tin mới