Mẹ chở con nhỏ quyết không nhường khiến cả đoàn xe tắc dài trong ngõ hẹp

Gốc
Ngõ hẹp chỉ vừa đủ một xe máy, người phụ nữ đứng chắn ngay đầu ngõ nhất quyết bắt cả đoàn xe phía trong phải nhường đường cho chị đi trước vì có con nhỏ

Nguồn VietnamNet: https://video.vietnamnet.vn/me-cho-con-nho-quyet-khong-nhuong-khien-ca-doan-xe-tac-dai-trong-ngo-hep-a- 83268.html