Những người thân yêu của diễn viên Hiệp “Gà” sung sướng trong dòng nước mắt hạnh phúc đón anh trở về.