TTO - Đó là cụ Nguyễn Thị Giã, ở thôn Chánh Hội, xã Mỹ Cát (Phù Mỹ, Bình Định) hiện đã 117 tuổi, là người cao tuổi nhất Bình Định đến thời điểm hiện nay.