Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Mẹ thu tiền, con gác cho "nghiện"

Ba dặn Linh (con gái Ba) có nhiệm vụ đưa người nghiện lên gác nhà để tiêm chích và dọn dẹp mỗi khi con nghiện sử dụng xong. Còn Ba có nhiệm vụ cảnh giới và thu tiền.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/4/89471.cand