(Vietstock) - CTCP Someco Sông Đà (HNX: MEC) thông báo, ngày giao dịch không hưởng quyền với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3 vào 26/10 để công ty tạm ứng cổ tức đợt 1/2009 bằng tiền với tỷ lệ 11%.

Công ty sẽ tiến hành chốt danh sách cổ đông vào 28/10 và thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức vào 10/12. Đối với chứng khoán lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán. Với chứng khoán chưa lưu ký thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng công ty.