(Vitinfo) - Dmitry Medvedev, nhân vật được Tổng thống Nga Vladimir Putin lựa chọn làm người kế nhiệm, đã bác bỏ lo ngại điện Kremlin sẽ quốc hữu hóa nền kinh tế Nga và tuyên bố nhà nước sẽ không “chiếm đoạt bất cứ điều gì cho bản thân”.