Meeting Master : Để các buổi họp đạt kết quả tốt...

Gốc
Chương trình Meeting Master giúp người sử dụng ghi chép thông tin về các buổi họp, giúp ghi nhớ các công việc quan trọng cần phải soạn thảo,…Bạn sẽ không còn phải lo lắng, tốn nhiều thời gian cho công việc chuẩn bị “họp hành” này nữa.

Chương trình tổ chức dữ liệu theo dạng cây, phân loại dữ liệu chi tiết, rõ ràng. Bạn có thể tải bản dùng thử dành cho các phiên bản hệ điều hành Windows Mobile tại: http://www.explorepda.com/productdetail.php?pid=1910 Đầu tiên, khi sử dụng phần mềm này, bạn chọn New để tạo ra một dữ liệu mới. Bạn tạo ra các mục dữ liệu theo ý mình như là Documents(Dữ liệu), Agendas(Lịch), Actions(Các hành động), Attendees(Người tham dự),…Đối với mỗi dữ liệu này, bạn nên điền đầy đủ, chi tiết thông tin để dễ làm việc. Phần Details là các chi tiết của buổi họp. Phần Status là tình trạng của buổi họp, có thể được sử dụng ngay khi bạn đnag tham dự buổi họp. Bạn có thể ghi chép bằng văn bản hoặc cũng có thể ghi chép bằng giọng nói trong phần Voice. Bạn có thể đặt mật khẩu cho những dữ liệu quan trọng của mình. Đối với người tham dự, bạn chọn tên, tuổi,…và cả ảnh minh họa cho người đó. Khi đến thời gian phải thực hiện một công việc gì đó, chương trình sẽ nhắc nhở bạn bằng chuông riêng. *Phần mềm được minh họa trên máy O2 XDA Flame Sơn Thanh

Tin nóng

Tin mới