Meey Land hợp tác với BSI chuẩn hóa quản lý doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế

Nhằm mục tiêu hoàn thiện, chuẩn hóa hệ thống quản lý doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế, Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land cùng Viện tiêu chuẩn Anh BSI Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm mục tiêu chuẩn hóa Hệ thống quản lý chất lượng và An toàn thông tin, áp dụng triển khai tích hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 27001:2013.

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land cùng Đại diện Viện Tiêu Chuẩn Anh BSI Việt Nam đã thống nhất tiến độ năng lực tự xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, quản lý an toàn thông tin tại Meey Land gồm 3 giai đoạn: Đào tạo và chuẩn bị; Triển khai áp dụng và Đánh giá chứng nhận.

Giai đoạn 1 sẽ tiến hành đào tạo nhận thức chung và diễn giải các yêu cầu của Hệ thống Quản lý ISO 9001, ISO 27001; Đào tạo phương pháp xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng an toàn thông tin theo 2 tiêu chuẩn trên. Đồng thời, Meey Land tự thực hiện biên soạn, chỉnh sửa tài liệu theo yêu cầu của các tiêu chuẩn và phân tích thực trạng của hệ thống.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land và BSI Việt Nam tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đào tạo năng lực tự xây dựng và đánh giá chứng nhận ISO 9001:2015, ISO 27001:2013

Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land và BSI Việt Nam tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đào tạo năng lực tự xây dựng và đánh giá chứng nhận ISO 9001:2015, ISO 27001:2013

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land cùng Đại diện Viện Tiêu Chuẩn Anh BSI Việt Nam đã thống nhất tiến độ năng lực tự xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, quản lý an toàn thông tin tại Meey Land gồm 3 giai đoạn: Đào tạo và chuẩn bị; Triển khai áp dụng và Đánh giá chứng nhận.

Giai đoạn 1 sẽ tiến hành đào tạo nhận thức chung và diễn giải các yêu cầu của Hệ thống Quản lý ISO 9001, ISO 27001; Đào tạo phương pháp xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng an toàn thông tin theo 2 tiêu chuẩn trên. Đồng thời, Meey Land tự thực hiện biên soạn, chỉnh sửa tài liệu theo yêu cầu của các tiêu chuẩn và phân tích thực trạng của hệ thống.

Ông Hoàng Mai Chung - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land cho biết, là doanh nghiệp khởi nghiệp proptech tại Việt Nam, Meey Land ý thức được tầm quan trọng của việc chuẩn hóa hệ thống, cung cấp kiến thức, thông tin cơ bản về văn hóa tiêu chuẩn

Ông Hoàng Mai Chung - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land cho biết, là doanh nghiệp khởi nghiệp proptech tại Việt Nam, Meey Land ý thức được tầm quan trọng của việc chuẩn hóa hệ thống, cung cấp kiến thức, thông tin cơ bản về văn hóa tiêu chuẩn

Ông Hoàng Mai Chung - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land cho biết, là doanh nghiệp khởi nghiệp proptech tại Việt Nam, Meey Land ý thức được tầm quan trọng của việc chuẩn hóa hệ thống, cung cấp kiến thức, thông tin cơ bản về văn hóa tiêu chuẩn nhằm tạo niềm tin cho khách hàng về sản phẩm của công ty với độ an toàn cao, đáng tin cậy và có chất lượng tốt. Từ đó, giúp công ty xây dựng và củng cố thương hiệu doanh nghiệp, giữ vững vị thế tiên phong trong chuyển đổi số ngành bất động sản, góp phần thay đổi nhịp độ thị trường này bằng cách áp dụng các mô hình kinh doanh mới, phát triển những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thế hệ khách hàng mới.

Bà Nguyễn Thị Minh Tâm – Trưởng Đại diện Văn phòng BSI Hà Nội đánh giá, dù là start-up, nhưng điều đặc biệt ở Meey Land là tính cầu thị và nhiệt huyết, nỗ lực được thể hiện ngay từ những ngày đầu hợp tác từ Ban lãnh đạo, các cấp quản lý tới nhân viên.

Bà Nguyễn Thị Minh Tâm – Trưởng Đại diện Văn phòng BSI Hà Nội cho biết, việc hợp tác sẽ giúp Meey Land nâng cao sức cạnh tranh và phù hợp với môi trường kinh doanh quốc tế

Bà Nguyễn Thị Minh Tâm – Trưởng Đại diện Văn phòng BSI Hà Nội cho biết, việc hợp tác sẽ giúp Meey Land nâng cao sức cạnh tranh và phù hợp với môi trường kinh doanh quốc tế

Theo bà Minh Tâm, với kinh nghiệm trên 120 năm trong việc phát triển tiêu chuẩn, đào tạo và đánh giá chứng nhận cho nhiều doanh nghiệp lớn trên toàn cầu, đặc biệt ở các nước phát triển như Anh, Mỹ, Đức, Nhật Bản….; BSI sẽ giúp Meey Land nâng cao sức cạnh tranh và phù hợp trong môi trường kinh doanh hiện tại đáp ứng được những nhu cầu của khách hàng; tiết kiệm thời gian, tiền bạc, nguồn lực.

Việc hợp tác sẽ giúp Meey Land cắt giảm các lỗi và tăng lợi nhuận; có được nhiều khách hàng với dịch vụ khách hàng tốt hơn; mở rộng cơ hội kinh doanh bằng cách thể hiện sự tuân thủ. Đồng thời, BSI sẽ giúp Meey Land tăng niềm tin của khách hàng; bảo vệ hoạt động kinh doanh; giúp tổ chức tuân thủ các quy định và nâng cao lợi thế cạnh tranh; giảm thiểu khả năng mắc các sai sót.

Xuân Phong

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/meey-land-hop-tac-voi-bsi-chuan-hoa-quan-ly-doanh-nghiep-theo-tieu-chuan-quoc-te-post1463410.tpo