Melamine được tìm thấy trong "sữa Olympic"

Gốc
Nhà cung cấp độc quyền thực phẩm và đồ uống cho Olympic Bắc Kinh đã bị phát hiện sản xuất sữa nhiễm hóa chất melamine.

Tin nóng

Tin mới