Men say của văn hóa dân gian

Gốc
Tôi đang soạn bài thì nghe mẹ tôi ru bé nhóc của tôi một câu dân ca “À... ơ... Ví dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ ta rời bậu ra, bậu ra cho khỏi tay ta, cái xương bậu nát, cái da chẳng còn...”. Giữa một thành phố công nghiệp phương Nam mà lòng tôi tự nhiên nao nao nhớ quê nhà, nhớ thầy Nhân, người thầy đã từng dạy tôi yêu những điệu dân ca thô ráp mà mặn mà một vẻ đẹp khó quên.

Tin nóng

Tin mới