Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Mệnh và hành vi của gia chủ

Gốc

Cung mệnh đôi khi cũng ảnh hưởng tới thái độ, hành vi, lối cư xử của gia chủ trong quá trình xây nhà. Đây cũng là một sự tham khảo giúp người thiết kế - xây dựng và cả gia chủ...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/chuyende/phongthuy/2008/08/07/090729/2051