24H.COM.VN - Hình ảnh quen thuộc của chú mèo Garfield trong phim Mỹ đã được tìm thấy ở ngoài đời thực với chú mèo Orazio nặng tới 15,75 kg!