Giadinh.net - Mùa hè đã đến gần, số tiền trên hóa đơn tiền điện luôn khiến không ít người... toát mồ hôi.