Nếu làm không đúng cách, gà luộc của bạn sẽ bị 'lòng đào', có thể truyền virus cúm H5N1, hoặc bên trong chín thì da lại nhũn và nứt.