(AutoPro) - Mercedes-Benz đã chính thức xác nhận sẽ sản xuất phiên bản đặc biệt của SLR roadster, có tên gọi 722 S.